Srovnání Neviditelného obrubníku ® a betonového obrubníku

SROVNÁNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK ®
POTŘEBY K INSTALACI
krumpáč
lopata
stavební kolečko
míchačka betonu
přívod elektrické energie
zednická lžíce
vodováha

rýč
široká motyka
kleště (nebo větší nůžky)
kladívko
POTŘEBNÝ MATERIÁL
betonový obrubník
cement
štěrk pro výrobu betonu
štěrk na podkladní vrstvu
voda

plastový obrubník
plastový (ocelový) hřeb
DOBA INSTALACE
výkop pro základ
vysypání základu
zhutnění základu
míchání betonu
ustavení obrubníků do betonu
odvoz vykopané zeminy
úprava terénu po zatuhnutí betonu

odstranění terénu ve výši obrubníku
umístění obrubníků do požadovaného tvaru, ukotvení hřeby

úprava terénu – bez odvozu vykopané zeminy
POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY PŘI INSTALACI
nelze za nízkých teplot (mráz, předpokládaný mráz v době zrání betonu)

při vysokých teplotách nutno chránit před přímým sluncem a při zrání betonu polévat vodou

libovolné podmínky (obtížnější instalace při promrzlé půdě)
FUNKČNOST
možno dokončit až po vyzrání betonu – doba zrání betonu dle ČSN 28 dní (praktické zrání betonu dle povětrnostních podmínek cca 3 dny)

ihned
Grafické srovnání
BETONOVÝ OBRUBNÍK NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK ®

Beton

1. Vymezení plochy pro instalaci betonového obrubníku


Beton

1. Vymezení plochy pro instalaci neviditelného plastového obrubníku

Beton

2. Odrytí drnů


Beton

2. Odrytí drnů

Beton

3. Provedení výkopu


Beton

3. Umístění neviditelného plastového obrubníku

Beton

4. Nasypání podkladového materiálu


Beton

4. Umístění drnů zpět

Beton

5. Zhutnění podkladového materiálu


Beton

5. Dokončení práce – dosypání kačírku z druhé strany oddělované plochy

Beton

6. Umístění a zabetonování betonového obrubníku


Beton

7. Zahrnutí výkopu až po vyzrání betonu


Beton

8. Odvoz zbylého materiálu


Beton

9. Umístění drnů zpět


Beton

10. Dokončení práce dosypání kačírku z druhé strany oddělované plochy

NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK ® BETONOVÝ OBRUBNÍK

Beton


Beton

Neviditelný plastový obrubník je-narozdíl od obrubníku betonového-přímo určen k zabudování do úrovně terénu. Může tak téměř neviditelně oddělit různé plochy např. trávník-mulčovací kůra, trávník-kačírek.

Beton


Beton

Neviditelný plastový obrubník usnadňuje sečení trávníku, protože nebrání posečení jeho okrajů (viz obrázek vlevo). Není tedy potřeba dostříhávat ručně jako u obrubníku betonového (viz obrázek vpravo).

Beton


Beton